ВОЗЕН ПАРК

СПИСОК НА ВОЗИЛА ОД Т.А ЦРВО ЕКСПРЕС - ШТИП

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Марка
Тип
Сопственост
Бр на седишта
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
70+2
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
70+2
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
75+2
Setra
Autobus
ДОО. Црво Експрес
59+2
Man
Autobus
ДОО. Црво Експрес
57+2
Man
Autobus
ДОО. Црво Експрес
57+2
Mercedes
Autobus
ДОО. Црво Експрес
49+1
Man
Autobus
ДОО. Црво Експрес
49+40
Iveko
Minibus
ДОО. Црво Експрес
29+1
Iveko
Minibus
ДОО. Црво Експрес
30+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
19+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
16+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
20+1
Mercedes
Minibus
ДОО. Црво Експрес
20+1
Нашата агенција располага со лиценца А, повеќе возила кои имаат сертифкати за управување во патниот сообраќај, автобуси и минибуси кои се најсовремено опремени со TV, DDV, mini bar, wc, климатизирани, модерни туристички седишта и др. Возилата поседуваат валидни документи за техничка исправност и истите ги исполнуваат условите за превоз на група деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патишта и правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.
Т.А Црво Експрес од Штип поседува лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај за слободен превоз на патници и посебен линисики превоз на патници.