ПАТУВАЈТЕ СО НАСМЕВКА И СТИЛ
ВОЗЕН ПАРК

СПИСОК НА ВОЗИЛА ОД Т.А ЦРВО ЕКСПРЕС - ШТИП

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Марка
Тип
Регистерски бр.
Сопственост
Бр на седишта
Год. на произ.
Mercedes
Minibus
ST-350-BJ
ДОО. Црво Експрес
16
2002
Mercedes
Minibus
ST-223-BМ
ДОО. Црво Експрес
20+1
2008
Mercedes
Minibus
ST-773-BH
ДОО. Црво Експрес
16+1
2002
Iveko
Minibus
ST-4252-AB
ДОО. Црво Експрес
28
2004
Man
Autobus
ST-567-BJ
ДОО. Црво Експрес
57+2
2001
Man
Autobus
ST-0272-AB
ДОО. Црво Експрес
59
2001
Sanos
Autobus
ST-389-BI
ДОО. Црво Експрес
55+1
1986
Setra
Autobus
ST-575-BR
ДОО. Црво Експрес
70+2
1998
Setra
Autobus
ST-1700-AB
ДОО. Црво Експрес
77
1998
Man
Autobus
ST-5445-AB
ДОО. Црво Експрес
49+40
1997
Setra
Autobus
ST-0404-AC
ДОО. Црво Експрес
70+2
1998
Нашата агенција располага со лиценца А, повеќе возила кои имаат сертифкати за управување во патниот сообраќај, автобуси и минибуси кои се најсовремено опремени со TV, DDV, mini bar, wc, климатизирани, модерни туристички седишта и др. Возилата поседуваат валидни документи за техничка исправност и истите ги исполнуваат условите за превоз на група деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патишта и правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.
Т.А Црво Експрес од Штип поседува лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај за слободен превоз на патници и посебен линисики превоз на патници.